Ett liv i hälsa

Sammanfattning av Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2019.

509 mnkr

Rörelseresultat

2,5%

Rörelsemarginal

68

Hälsoindex

34%

Skuldsättningsgrad

Det här är Apoteket

Vi gör det enklare att må bra

Apoteket vill vara Sveriges ledande hälsoaktör. Vi hjälper våra kunder på apotek och på nätet med läkemedel, rådgivning och egenvård. Vi har ett brett utbud av hälsotjänster och produkter som löser, lindrar och förebygger problem.

Inom vården hjälper våra farmaceuter regioner och kommuner att säkerställa säker och effektiv läkemedelsbehandling.

Apoteket har en viktig funktion i samhället samtidigt som vi verkar på en marknad med hård konkurrens. Det kräver att vi agerar ansvarsfullt och gör en hänsynsfull avvägning mellan många olika intressen.

93000

 besök på våra apotek varje dag 2019.

55

55 miljoner kunder under 2019.

Du kan lita på oss och våra produkter

Vi har djup kunskap om läkemedel och hälsa, så du kan prata med oss om läkemedelsanvändning och levnadsvanor och få tips på bra produkter. Alla läkemedel på Apoteket är godkända av Läkemedelsverket. För produkter som inte är läkemedel har vi utvecklat en kvalitetskontroll som garanterar innehållet i det som säljs, allt för att du ska känna dig trygg.

Apoteksärenden när det passar dig

Du kan möta oss på något av våra 397 apotek över hela Sverige, där vi hjälper dig med de läkemedel, produkter och tjänster du behöver, eller genom något av våra 603 apoteksombud som finns till för att du som bor i glesbygd ska få dina läkemedel. Det går också att möta oss dygnet runt på apoteket.se och i appen Mitt apotek, där du kan chatta med oss för att få värdefulla råd när du behöver dem, oavsett var du är. Via appen kan du även komma i kontakt med en läkare för ett digitalt läkarbesök.

Vårt kundlöfte:

är att göra det enklare att må bra

Apoteket utvecklar fler hälsotjänster

Förutom att vara Sveriges ledande apoteksaktör är Apoteket också en av Sveriges största vaccinationskedjor. Vi utför även provtagningar i samarbete med digitala vårdgivare. Apoteket har lanserat en ny tjänst för kontroll av födelsemärken under 2019. Sedan tidigare har vi den digitala hälsotjänsten artroskollen och ett helhetskoncept för ögonhälsa i samarbete med optiker och ögonläkare.

2019 i korthet

Efterfrågan på konsumentmarknaden utvecklades positivt under 2019. Den sammanlagda omsättningen på konsumentmarknaden  uppgick till 47,1 (45,4) miljarder kronor, en ökning med 4,0 procent jämfört med föregående år. Försäljningen av förskrivna produkter ökade med 3,2 procent, receptfria läkemedel ökade med 2,9 procent och övriga apoteksprodukter ökade med 8,0 procent.

365 mnkr

Rörelseresultat

1,8%

Rörelsemarginal

68

Hälsoindex

76%

Motiverade medarbetare

3 047

Medelantal anställda

53%

Skuldsättningsgrad

Apoteket är ett kunskapsföretag

”En genomsnittlig dag kommer 93 000 personer till oss för att ta del av våra produkter och tjänster. Apoteket är ett kunskapsföretag och den farmaceutiska kompetensen är basen i allt vi gör. Vi känner ett stort ansvar för att hjälpa våra kunder med deras läkemedelsbehandling och ge dem stöd till bättre hälsa. Vår rådgivning skapar ett unikt värde som bygger förtroende och gör att man väljer att komma tillbaka”

Ann Carlsson, vd Apoteket

Så skapar vi värde

Apoteket vill bedriva en långsiktig hållbar verksamhet och våra mål bidrar till FN:s globala mål för år 2030.

Mål för hållbar utveckling

Apoteket erbjuder läkemedel, andra apoteksprodukter och tjänster till konsumenter och till vården. Vi för dialog med våra intressenter, utvecklar nya kunderbjudanden och bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt. Det är så vi skapar värde och verkar för ett liv i hälsa.

Apotekets mål fokuserar på de områden där vi kan påverka mest: hälsa, kunderbjudande, miljö, medarbetare och lönsamhet.

Jobba på Apoteket

Apoteket har fler än 3 000 medarbetare med många olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Vi är stolta över den karriärbredd som vi kan erbjuda dig utifrån din bakgrund, kompetens och intressen.

Våra kärnvärden:

Trovärdiga, omtänksamma, engagerade och initiativrika.

”En vanlig dag på Apoteket är ingen vanlig dag.”

Emilia, apotekare och farmaceutisk rådgivare

”Det är genom vår rådgivning vi kan hjälpa våra kunder att må bättre.”

Magdalena, apotekare och kunskapsstöd

”Jag var intresserad av kemi, biologi och människor. Därför passade apotekaryrket mig.”

Leila, apotekare och apotekschef

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av nya medarbetare med ett stort engagemang för läkemedel och hälsa som vill vara med och utveckla Apoteket.

Sök lediga jobb här